The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails

The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails

Minsan sa buhay, makakaranas ka ng mga pagsubok na para bang wala nang solusyon. Darating ka sa punto na mawawalan ka na ng pag-asang harapin ito, at hindi mo alam kung kanino ka hihingi ng tulong. Pero alam mo ba na may Diyos na handang sumalo sa ‘yo sa panahon ng iyong kabiguan? Ilapit mo lang ano mang bigat ang dinadala mo ngayon dahil tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka Niya bibiguin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.