The 700 Club Asia Full Episode: God Makes All Things New

The 700 Club Asia Full Episode: God Makes All Things New

Kayang ayusin ng Diyos at palitan ng panibago ang ano mang nasira sa iyong buhay. Hindi Niya hahayaan na malugmok ka sa nakaraan. Lagi Siyang may nakahandang mabuting plano para sa ‘yo. Kaya kung tingin mo ay wala nang pag-asa sa buhay mo, may Diyos na lagi kang tutulungan na makabangon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Makes All Things New”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.