The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Problems

The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Problems

Kung sa tingin mo ay wala ng solusyon ang problemang pinagdaraanan mo, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos na handang tumulong sa ‘yo. Naririnig Niya ang mga panalangin mo at may sagot din Siya sa mga ito. Lumapit ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Problems”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.