The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Needs 

The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Needs 

Patuloy ka lang mabibigo kung sa ibang bagay mo hahanapin ang kukumpleto sa ‘yo. Si Hesus ang sagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Siya lamang ay sapat na sa buhay mo. Kailangan mo lamang na tanggapin Siya at hayaang kumilos sa iyong buhay. Hindi ka bibiguin ng Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is the Answer to Your Needs ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.