The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Source of Strength

The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Source of Strength

Minsan, tayo ay humaharap sa matitinding pagsubok sa buhay. Ngunit huwag mong kalilimutan na nariyan ang Diyos na handang alalayan ka sa bawat laban. Sa Kaniya ka humugot ng lakas upang malampasan mo ito. Hinding-hindi ka Niya iiwan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Source of Strength”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.