The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to His Promises

The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to His Promises

Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pangako Niya para sa ‘yo. Tapat Siya sa Kaniyang mga salita at handang gawin ang magagandang bagay sa iyong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi binibigo ni Hesus ang mga taong nagtitiwala sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to His Promises”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.