The 700 Club Asia Full Episode: God is Always with Us

The 700 Club Asia Full Episode: God is Always with Us

Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan mo. Kaya kung sa tingin mo ay mag-isa ka lang na humaharap sa problema, nais naming ipaalala sa ‘yo na lagi mong kasama si Hesus sa bawat pagsubok. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan. Magtiwala ka lamang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Always with Us”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.