The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Ready to Help You

The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Ready to Help You

Hindi man maganda ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon, kumapit ka lang sa Panginoon! He is always ready to help you in times of need. Kaya’t ‘wag kang mawalan ng pag-asa dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay mo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Ready to Help You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.