The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Available for You

The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Available for You

Alam mo ba na puwede kang lumapit sa Panginoon ano mang oras na kailanganin mo Siya? Laging handa ang Diyos na sagutin ang tawag mo kaya’t ‘wag kang mag-alinlangan na lumapit sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Always Available for You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.