The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Great Plan for Your Family

The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Great Plan for Your Family

Gusto mo bang magkaroon ng maayos at magandang buhay para sa iyong pamilya? Kung nahihirapan ka sa pinagdaraanan niyo ngayon, gusto naming ipaalala sa ‘yo na buhay ang Diyos at nariyan Siya upang kayo’y tulungan. Alam Niya ang kalagayan ng pamilya mo at may maganda Siyang plano para sa inyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Great Plan for Your Family”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.