The 700 Club Asia Full Episode: God Gives True Freedom

The 700 Club Asia Full Episode: God Gives True Freedom

Ano man ang pagsubok na iyong hinaharap, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya kang tulungan ng Diyos at bigyan ng kalayaan mula sa iyong mga problema. ‘Wag kang mawalan ng pag-asa, kumapit ka lang sa Kaniya!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Gives True Freedom”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.