The 700 Club Asia Full Episode: God Can Redeem Your Story

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Redeem Your Story

God is always in the business of restoring life. Ano man ang imposible sa mata ng tao ay kayang ayusin ng Diyos. Maging ang buhay mo. Ilapit mo lang sa Kaniya ang lahat ng bigat na iyong dinadala, at hayaan mong ipakita Niya sa iyo kung paano Niyo ito magagawang pagpapala sa iyo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Redeem Your Story”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.