The 700 Club Asia Full Episode: Gabay mo ang Diyos sa Landas ng Pagbabago

The 700 Club Asia Full Episode: Gabay mo ang Diyos sa Landas ng Pagbabago

Hindi sagot ang pagpapakamatay upang matakbuhan ang iyong mga problema. Hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Kaya Niyang baguhin ang buhay mo at Siya ang iyong magiging gabay patungo sa landas ng pagbabago.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Gabay mo ang Diyos sa Landas ng Pagbabago”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.