The 700 Club Asia Full Episode: From Hurt to Healed

The 700 Club Asia Full Episode: From Hurt to Healed

Masalimuot na nakaraan at mabigat na pinagdaanan, may pag-asa pa bang gumaling mula sa sakit na naramdaman? Walang sirang buhay ang hindi kayang ayusin ng Diyos. Kaya Niyang ipakita ang Kaniyang kabutihan sa iyong kahinaan. Lumapit ka lamang kay Hesus at handa Siyang bigyan ka ng bagong simula.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: From Hurt to Healed”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.