The 700 Club Asia Full Episode: Focus Your Mind on God

The 700 Club Asia Full Episode: Focus Your Mind on God

Kabi-kabilang pagsubok at kawalan ng pag-asa. Ito ba ang hinaharap mo ngayon? Ituon mo ang iyong atensyon at pananamapalataya sa Panginoon. Handa Siyang tulungan kang makawala sa problema kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Focus Your Mind on God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.