The 700 Club Asia Full Episode: Faith in God Leads to Blessings

The 700 Club Asia Full Episode: Faith in God Leads to Blessings

Sa tuwing sinusubok ng problema ang iyong pananampalataya, patuloy ka lang na magtiwala sa Diyos. Ang naniniwala sa Kaniyang Salita ay kailanma’y hindi mabibigo. Huwag mong hayaan na matalo ka ng takot at pangamba, kapatid. Your faith in God will give you a strong foundation in life.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Faith in God Leads to Blessings”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.