The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Transformational Love

The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Transformational Love

Hindi nakatingin ang Diyos sa iyong nakaraan. Kaya Niyang balutin ng Kaniyang pagmamahal ang lahat ng iyong pagkakamali. Huwag kang mahiyang lumapit kay Hesus. Bibigyan ka Niya ng bagong simula.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Transformational Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.