The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Overflowing Blessing

The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Overflowing Blessing

Katulad ng ibang tao, gusto mo rin bang makaranas ng umaapaw na pagpapala? Alalahanin mo na hindi basehan ang pera o anumang kayamanan at achievements para masabing pinagpala ka. Ngunit kayang iparanas sa ‘yo ng Panginoon ang totoong pagpapala na hindi mo inaasahan. Patuloy ka lang maniwala at magtiwala sa Kaniya. Walang imposible sa Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Overflowing Blessing”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.