The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Goodness in Your Life

The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Goodness in Your Life

Posible pa nga bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng hindi magandang nakaraan? Hindi nakatingin ang Diyos sa iyong mga nagawa. Handa pa rin Siyang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang kabutihan dahil tanggap ka ng Panginoon. Tutulungan ka Niyang makabangon muli.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Goodness in Your Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.