The 700 Club Asia Full Episode: Cast All Your Cares on the Lord

The 700 Club Asia Full Episode: Cast All Your Cares on the Lord

Ipagkitawala mo kay Hesus ano man ang gumugulo sa iyong isip. Sa Kaniya mo matatagpuan ng kapayapaan at kapahingahan sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ka Niya pababayaan. Lumapit ka lamang sa Kaniya at manamplataya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Cast All Your Cares on the Lord”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.