The 700 Club Asia Full Episode: Believe that God has a Plan for Your Life

The 700 Club Asia Full Episode: Believe that God has a Plan for Your Life

Sa dami ng mga pangyayari sa ating paligid, madaling mawalan ng pag-asa. Ngunit tapat ang Diyos sa Kaniyang mga pangako. Kaya Niyang gumawa ng himala sa iyong buhay at makakaasa ka na hindi ka Niya pababayaan. Huwag kang bibitaw and believe that God has plan for your life.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Believe that God has a Plan for Your Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.