The 700 Club Asia Full Episode: Be Confident in God’s Plan for You

The 700 Club Asia Full Episode: Be Confident in God’s Plan for You

Normal lang na makaramdam ng lungkot sa tuwing hindi umaayon sa plano ang mga nais natin. Pero alam mo ba na kung hihingin mo ang tulong at gabay ng Panginoon sa pagbuo ng iyong mga plano, ano man ang mangyari, you can be confident in His plans. He will surely work all things together for good; to those who love Him and are called according to His purpose.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Be Confident in God’s Plan for You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.