The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Taon, Bagong Pag-Asa

The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Taon, Bagong Pag-Asa

Kung hindi man naging maayos ang takbo ng iyong 2023, may panibagong pag-asa ang naghihintay sa ‘yo this 2024. Nariyan ang Diyos upang tulungan kang magkaroon ng maayos na buhay. Laging may bagong simula sa Panginoon at hindi ka Niya bibiguin sa lahat ng panahon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Taon, Bagong Pag-Asa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.