The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Buhay Ngayong Bagong Taon

The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Buhay Ngayong Bagong Taon

Hangad mo bang magkaroon ng bagong buhay ngayong bagong taon? Handa kang tulungan ni Hesus. Gagabayan ka Niya patungo sa tamang landas ng maayos na buhay. Siya ay may magandang plano para sa iyo. Hayaan mo lamang Siya na maghari sa buhay mo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Bagong Buhay Ngayong Bagong Taon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.