The 700 Club Asia Full Episode: Ang Pag-Ibig ng Diyos ay Walang Hanggan

The 700 Club Asia Full Episode: Ang Pag-Ibig ng Diyos ay Walang Hanggan

Sa mga oras na mahirap makita ang pag-asa at saya, nariyan ang Diyos na handang iparanas ang pag-ibig Niya. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Ang Pag-Ibig ng Diyos ay Walang Hanggan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.