The 700 Club Asia Full episode: A Mother’s Love

The 700 Club Asia Full episode: A Mother’s Love

Bilang isang ina, naghahanap ka ba ng masasandalan sa gitna ng mga problema? Lumapit ka kay Hesus kung ikaw ay nakakaranas ng kapaguran sa buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa mga taong nanghihina. Gagabayan ka rin Niya upang maging isang mabuting ilaw ng tahanan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full episode: A Mother’s Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.