THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 3 GMA

THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 3 GMA

Sa gitna ng paghihirap at krisis na ating nararanasan, paano nga ba tayo makakatulong sa ibang taong nangangailangan? Sa paanong paraan tayo maaaring gamitin ng Diyos upang maging pagpapala sa kanila? Ma-inspire sa mga kuwento ng kapayapaan, pagpapala, at pagbabago!

Be the first to review “THE 700 CLUB ASIA | Boundless Peace Day 3 GMA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.