May Diyos na Handang Sumaklolo Sa ‘Yo | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 4 Livestream

May Diyos na Handang Sumaklolo Sa ‘Yo | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 4 Livestream

Madalas, pakiramdam natin na wala nang makakatulong sa atin sa tindi ng ating pinagdaraanan. Mabuti na lamang at laging may solusyon ang Diyos. Puwede tayong lumapit sa Kaniya sa tuwing nawawalan na tayo ng pag-asa. Hinding-hindi Niya tayo bibiguin at lagi Siyang handang umalalay sa atin.

Be the first to review “May Diyos na Handang Sumaklolo Sa ‘Yo | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 4 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.