Keep the Faith, God Will Provide | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 9 Livestream

Keep the Faith, God Will Provide | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 9 Livestream

Paul in Philippians 4:19 said, “Ibibigay Niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” He was encouraging and reminding the church in Philippi to trust God to provide for them as they honor Him in their giving. Kaya sa panahon na nakararanas ka ng kakulangan, tandaan mo na laging nariyan si Lord para ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi Niya hahayaan na ika’y mawalan. Magtiwala ka lang.

Be the first to review “Keep the Faith, God Will Provide | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 9 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.