Kaligayahang Hatid Ng Pananampalataya Sa Diyos | #BoundlessJoy Day 1 LIVE TV Special

Kaligayahang Hatid Ng Pananampalataya Sa Diyos | #BoundlessJoy Day 1 LIVE TV Special

Nakalimutan mo na bang sumaya dahil sa dami ng nararanasan mong problema? May kahihinatnan nga ba ang lahat ng ‘yong pinagdaraanan sa ngayon? Why don’t you start walking by faith for you to live joyfully?

Kung nais mong malaman kung paano sisimulan ang hakbang patungo sa buhay na may ligaya’t pag-asa, watch these stories of faith na magpapatotoo sa pangako ng Diyos.

Be the first to review “Kaligayahang Hatid Ng Pananampalataya Sa Diyos | #BoundlessJoy Day 1 LIVE TV Special”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.