God’s Love Will Sustain You | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 10 Livestream

God’s Love Will Sustain You | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 10 Livestream

Ilang araw na lang at Pasko na! Kumusta ka? Kumusta ang puso mo? Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, lagi mong tandaan na kasama mo ang Diyos. Makakabangon kang muli sa tulong Niya. Hindi ka nag-iisa.

Be the first to review “God’s Love Will Sustain You | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 10 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.