God Knows Your Situation | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 2 Livestream

God Knows Your Situation | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 2 Livestream

Madalas ay hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Mahirap paniwalaan na magkakatotoo ang Kaniyang mga pangako lalo na kung tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok. Alam kaya Niya talaga ang ating sitwasyon? May pag-asa pa bang naghihintay sa atin? Alamin ang sagot at ma-inspire ngayong gabi sa Day 2 ng The 700 Club Asia Live TV Special, “Better Together in Truth,” 12 midnight sa GMA.

Be the first to review “God Knows Your Situation | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 2 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.