God is Forever Faithful | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 1 Livestream

God is Forever Faithful | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 1 Livestream

Sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok, posible pa nga ba na maranasan ang masaganang buhay? Kung nawawalan ka na ng pag-asa, nais naming ipaalala sa ‘yo na maaari kang lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Bibigyan ka Niya ng lakas sa gitna ng iyong mga problema. Tapat Siya sa lahat ng Kaniyang salita. Kaya ka Niyang tulungan!

Be the first to review “God is Forever Faithful | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 1 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.