From Bitter to Better: With God, It’s Possible | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 6 Livestream

From Bitter to Better: With God, It’s Possible | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 6 Livestream

Nawalan ng trabaho. Lubog sa pagkakautang. Sirang relasyon ng pamilya. Isa ka ba sa nakararanas nito ngayon? Imposible man sa tingin natin na malampasan ang ganitong pagsubok, alalahanin mo ang sabi sa salita ng Panginoon, “Walang imposible sa Diyos.” Magtiwala ka lang!

Be the first to review “From Bitter to Better: With God, It’s Possible | #BetterTogetherInTruth LIVE TV Special Day 6 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.