Experience God’s Perfect Peace | #BetterTogetherInPeace LIVE TV Special Day 1 Livestream

Experience God’s Perfect Peace | #BetterTogetherInPeace LIVE TV Special Day 1 Livestream

Sabi sa Philippians 4:6-7 (RTPV05), “Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.” Alam ni God ang situwasyon mo ngayon, kaya ‘wag kang matakot na harapin ito dahil handa Siyang tulungan ka sa lahat ng oras.

Be the first to review “Experience God’s Perfect Peace | #BetterTogetherInPeace LIVE TV Special Day 1 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.