Covid-19 Survivor Story: Prayer As a Great Weapon Against Delta Variant | The 700 Club Asia

Covid-19 Survivor Story: Prayer As a Great Weapon Against Delta Variant | The 700 Club Asia

Noon pa lamang, isa nang mananampalataya si Jose. Nagtatrabaho siya bilang animator at napaliligiran din ng mga kaibigan na tagasunod ng Diyos. Sa pagiging tapat sa Panginoon, hindi inasahan ni Jose na mabibigyan siya ng isang malaking pagsubok na tiyak na magte-test ng faith niya. Nag-positive sa delta variant si Jose at ang asawa niya. Na-ospital sila habang ang mga anak naman ay nagpagaling ng mga sintomas sa isang quarantine facility. Nagawa niyang kuwestiyunin kung naririnig ba ng Diyos ang kaniyang mga panalangin. At sa loob ng ilang araw lamang, pinatunayan ng Panginoon na “Oo” ang Kaniyang sagot.

Be the first to review “Covid-19 Survivor Story: Prayer As a Great Weapon Against Delta Variant | The 700 Club Asia”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.