Mahirap man makita ang katagumpayan dahil sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, siguradong makakaasa ka sa pangako ng Diyos na tutulungan ka Niyang malampasan ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Know that with God, victory is possible. Watch our 5th night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.

Mahirap man makita ang katagumpayan dahil sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, siguradong makakaasa ka sa pangako ng Diyos na tutulungan ka Niyang malampasan ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Know that with God, victory is possible. Watch our 5th night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.
Wherever you are, whatever your circumstance is, there’s always something to be grateful for! Beauty is everywhere because God’s presence is everywhere. Kaya naman, don’t forget to take a moment to notice and appreciate His gifts, enjoy life, and know through all these, that you are loved and cared for by an amazing Creator! 💕💕💕

Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.

Gaano man katindi ang sakit na iyong pinagdaraanan, kaya pa ring gumawa ng Panginoon ng himala sa iyong sitwasyon. Walang imposible sa Kaniya dahil Siya ang ating Dakilang Manggagamot.

Nakakaranas ka ba ng kakapusan sa pera? Lagi ka bang nag-aalala kung paano makakaraos sa araw-araw? Know that we have a God who can provide all your needs. He can help you overcome poverty and experience victory over it.

Nakakaranas ka ba ng kakapusan sa pera? Lagi ka bang nag-aalala kung paano makakaraos sa araw-araw? Know that we have a God who can provide all your needs. He can help you overcome poverty and experience victory over it.
Naghahanap ka ba ng makakasama upang maabot ang matagumpay na buhay? We want to introduce you to someone who can help you achieve true victory. Know the answer by watching our 2nd night of #TagumpayIMineMoNa at midnight on GMA.
Puno ka ba ng problema at nawawalan na ng pag-asa? Learn and discover how you can experience victory amid trials as you watch the first night of #TagumpayIMineMoNa, midnight on GMA.
Alam mo ba na kahit hindi naging maganda ang iyong nakaraan, posible mo pa ring maranasan ang magandang buhay? Oo, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Allow Him to reveal Himself and His beautiful plans for you.
Si Hesus ang iyong saklolo sa gitna ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Lagi ka lamang tumawag sa Kaniya dahil handa Siyang tulungan ka sa bawat oras. Hindi ka bibiguin ng Panginoon sapagkat Siya ang ating matibay na sandigan.
Nais mo bang mas matutunan pa kung paanong magmahal at magbigay ng respeto sa iba? Your best example is Jesus! Lumapit ka lamang sa Kaniya at hayaan Siyang turuan ka.
Have you ever wondered why bad things happen to good people? Or where God is in the middle of a bad situation?
Nais mo na bang iwan ang iyong dating pamumuhay? Gusto mo na bang magbago subalit hindi mo alam kung paano sisimulan? May makakatulong sa ‘yo. Siya ay si Hesus. Ano man ang iyong nakaraan, kaya Niyang bigyan ka pa rin ng bagong simula. Ialay mo lamang ang iyong buhay sa Kaniya.
Nahihirapan ka na bang magtiwala muli dahil sa iyong mga naranasan? We want to encourage you dahil mayroon tayong Diyos na mapagkakatiwalaan at maasahan sa lahat ng oras. Kailanman ay hindi Niya binigo ang mga nagtitiwala sa Kaniya nang lubos.
Watch and be inspired with these stories of God’s faithfulness through the blessing of business, in this episode of The 700 Club Asia, Wednesday, May 1, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.
Sa kabila ng matitinding pagsubok ng buhay, mayroon pa bang pag-asa upang makamtan ang totoong tagumpay?
Gaano man kabigat ang pagsubok na iyong kinakaharap, huwag kang mapagod na magtiwala sa Diyos. May kalakip na pagpapala ang kay Hesus ay nananamplataya. Kumapit ka lamang sa Kaniya. Hindi ka Niya bibiguin.
Posible nga ba na mabuo ang buhay na nawasak ng nakaraan? Huwag kang mawalan ng pag-asa! Sa tulong ng Diyos, mabubuo natin muli ang ating buhay. Patuloy ka lang maniwala at manamplataya sa Kaniya.

Showing 1–20 of 945 results