The 700 Club Asia Full Episode: Your Hardship Serves a Purpose

The 700 Club Asia Full Episode: Your Hardship Serves a Purpose

Whenever we are at our lowest points in life, madalas nating maisip kung ano ba ang plano sa atin ng Panginoon. Kung mayroon pa bang hangganan ang lahat ng paghihirap na nararanasan natin sa kasalukuyan? May solusyon bang nakahain sa dulo ng lahat nang ito? We are here to remind you that even your hardship serves a purpose, you just have to trust God for your destiny.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Your Hardship Serves a Purpose”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.