You Can Lean on God’s Faithfulness | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 2 Livestream

You Can Lean on God’s Faithfulness | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 2 Livestream

Alam mo ba na kung lagi mong sasarilinin ang mga problema na iyong dinadala, patuloy ka lang mapapagod? May Diyos tayo na handang tumulong sa iyo, kapatid. Nais Niya na makaranas ka ng maayos na buhay kaya’t huwag kang mahiya na ilapit sa Kaniya ang lahat ng bigat na pinagdaraanan mo. Tutulungan ka ng Panginoon.

Be the first to review “You Can Lean on God’s Faithfulness | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 2 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.