You Can Find Confidence in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 4 Livestream

You Can Find Confidence in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 4 Livestream

Hindi man maganda ang takbo ng buhay mo ngayon, alalahanin mo na may mga pangako ang Diyos na puwede mong panghawakan. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil nariyan Siya upang palakasin ka. Lagi mong tandaan, kasama mo ang Diyos sa lahat ng laban mo sa buhay.

Be the first to review “You Can Find Confidence in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 4 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.