There is Hope in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 7 Livestream

There is Hope in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 7 Livestream

Sa mga panahong nawawalan ka ng pag-asa dahil sa mga dinaranas mong pagsubok sa buhay, nais naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos kang puwedeng lapitan. Handa Siyang tulungan ka sa lahat ng oras. Tapat Siya sa Kaniyang salita at kaya ka Niyang bigyan ng bagong pag-asa.

Be the first to review “There is Hope in God’s Love | #BetterTogetherInLove LIVE TV Special Day 7 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.