The700 Club Asia | Kapit Lang God Is Powerful Day 7

The700 Club Asia | Kapit Lang God Is Powerful Day 7

Sa tuwing nakakaramdam ka ng panghihina dahil sa tindi ng iyong mga problema, kanino ka humuhugot ng lakas? Know that we have a powerful God whom you can lean on. Handa Siyang tumulong sa iyo upang malagpasan mo ang bawat pagsubok sa iyong buhay. Kapit lang! Huwag kang susuko, dahil kasama mo ang Diyos.

Be the first to review “The700 Club Asia | Kapit Lang God Is Powerful Day 7”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.