THE 700 CLUB ASIA: The Power of Prayer Full Episode

THE 700 CLUB ASIA: The Power of Prayer Full Episode

Nauunawaan ng Diyos ang bawat panalangin sa likod ng iyong mga luha. Kahit sa panahon ng kalungkutan, tanging Siya ang kumakalinga, nagmamahal, at nagbabalik ng kagalakan sa puso mo.

Be the first to review “THE 700 CLUB ASIA: The Power of Prayer Full Episode”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.