Experience the Overwhelming Goodness of God | Full Episode #TSCAMabutiAngDiyos

Experience the Overwhelming Goodness of God | Full Episode #TSCAMabutiAngDiyos

Ikaw ba ay dumaraan sa matinding pagsubok? Tumakbo ka sa Panginoon. Nariyan Siya upang tulungan ka. Anuman ang iyong sitwasyon, maaari kang humingi ng gabay at tulong sa Kaniya. Panoorin ang mga patunay na kahit nasa gitna man tayo ng pagsubok, ang Diyos ay nananatiling mabuti!

Be the first to review “Experience the Overwhelming Goodness of God | Full Episode #TSCAMabutiAngDiyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.