THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 8

THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 8

Huwag kang mapagod na magtiwala sa Panginoon. Nakikita Niya ang pinagdaraanan mo at alam Niya kung paano ka matutulungan. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pagod dulot ng problema, ilapit mo lamang ‘yan sa Diyos. Handa Siyang iparanas sa ‘yo ang kapahingahan at kapayapaan na iyong hinahanap.

Be the first to review “THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 8”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.