THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 10

THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 10

Kung saan-saan ka ba kumakapit para lang matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan? Nasubukan mo na bang sa Diyos umasa? Sa Kaniya, may malalapitan ka sa oras ng kagipitan! Ilapit mo sa Diyos ang lahat ng bigat na iyong pinagdaraanan at makakaasa ka na hindi ka Niya pababayan.

Be the first to review “THE 700 CLUB ASIA | Kapit Lang God Is Powerful Day 10”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.