The 700 Club Asia | Kapit Lang God Is Joy Day 5

The 700 Club Asia | Kapit Lang God Is Joy Day 5

Naghahanap ka ba ng malalapitan sa panahon ng kagipitan? Sino ang iyong tatakbuhan sa oras ng pangangailangan? Nariyan si Hesus para sa ‘yo! Hindi ka Niya bibiguin sa bawat paglapit at tawag mo sa Kaniya. Lagi Siyang handang tulungan ka na malampasan ang bawat problema. Manamplataya ka lang sa Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia | Kapit Lang God Is Joy Day 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.