The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 4

The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 4

Puno ng problema at pangamba. Saan nga ba matatagpuan ang pag-asa? Walang imposible sa Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaraanan, tiyak na tutulungan ka ng Diyos. Patuloy kang manampalataya sa Kaniya na hindi ka Niya pababayaan. Huwag kang susuko, kapatid, dahil kay Hesus, laging may pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.