The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 3

The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 3

Nakikita ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Kaya Niyang iparanas sa ‘yo ang kasiyahan at kapayapaan kahit pa sa gitna ng iyong mga problema. Manampalataya ka lang kay Hesus dahil hindi ka Niya bibiguin o pababayaan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia | Kapit Lang God is Joy Day 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.