The 700 Club Asia Full Episode: Your Future is in God’s Hands 

The 700 Club Asia Full Episode: Your Future is in God’s Hands 

Isa ka ba sa mga taong nagnanais na makaranas ng magandang buhay? Nawawalan ka ba ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na pagsubok at problema? Kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi Niya hahayaang malugmok ka sa situwasyong pinagdaraanan mo ngayon. Maniwala ka lang sa Kaniya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Your Future is in God’s Hands ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.